Skip navigation

Tag Archives: tab

Interessen for privacy er drevet af  bekymring. Det er de bekymrede, der interesserer sig for tabet af privacy.

Os der er bekymrede over tabet af privacy tilhører en klasse, der har haft glæde af den måde, opmærksomhed hidtil blev distribueret på. Vi kunne få opmærksomheden, hvis vi ville have den. Og ellers slap vi for den.

Nu får vi den ikke længere. Men det skal ikke gå ud over privacy, som vi hidtil kun har tænkt som en form for ret. Men privacy er ligeså meget en norm. En norm om ikke at udstille sig selv. En norm der har tjent dem, der ville leve i fred.

Vi har ikke tænkt privacy rigtigt: Det har været umuligt for os at anerkende, hvor total lysten til eksponering er.

jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.dk har Asta Olivia Nørgaard Sanvig Nordenhof 31. august 2012 skrevet

det er virkelig nogen meget ubehagelig dage de sidste. jeg kan ikke huske noget og hvis jeg kan, så virker det som sindsygt lang tid siden. jeg kommer til at sige, dengang vi vi gik tur på holmen, om en tur vi lige er kommet hjem fra. jeg tror det er længe siden. jeg får det meget ækelt med mig selv, at jeg fjerner mig fra det fælles, en underlig indtørret tudse.

Ordene rammer lige ned i det fælles på en måde, der får én til at tro på sproget. Det er en fælles erfaring, at glemslens hastighed står i forhold til sindets stemninger. Er det ikke? Hvad jeg derimod ikke havde tænkt på før, er hvor familiært erindringen omgås glemslen. Tager glemslen til med tristessen, så vokser også erindringsproduktionen. Nuet forfalder når jeget svækkes. Eller vice versa?

Men jeg ved ikke om min forsvarsmekanisme går ud på at glemme eller at skabe erindringsmateriale for erfaringen, så fornemmelsen af indsigt kan kompensere for alt det, der skal mistes, så jeg kan behandle tabene ved at stille spørgsmålstegn her?

Frygter man længe nok, at noget man holder af skal gå tabt, kan det hænde, man slet ikke mærker tabet, når det endelig kommer. Man sidder bare dér kun med øje for frygten.

Jeg ved ikke længere, om den foregående sætning blev skrevet med tanke på litteraturvidenskaben, Europa eller gamle kærester.