Skip navigation

Tag Archives: privacy

Privacy er, når man vrister sig fri af sit netværk. Indtil man trækkes tilbage. Eller falder helt ud.

Den horisont vi har, er altid bestemt af den situation, vi står i. Og vi er altid placeret i en situation. Da horisonten er det, der skal give  os propotionalitet, har vi brug for en situation, der ikke fylder mere, end at horisonten kan få lov til at give os proportioner. Det er den situation vi kalder privacy.