Skip navigation

Tag Archives: hermeneutik

Retrospektivt tager livet skæbnens form

prospektivt individualitetens.

Hermeneutiske grundlagsproblemer har aldrig været mere spændende end nu, hvor grundlaget vakler.