Skip navigation

Tag Archives: definition

Videnskab er den praksis, der består i at drage præcise definitoriske skel, hvor der ingen skel er.

Verden kan deles i det der kan, og det der ikke kan defineres. Det, der kan defineres, er sjældent en definition værd. Men det man ikke kan definere, må man gå løs på med krum hals og definitioner.

Ondskab er, når livet er de andres død.